Thành tựu - Giải Thưởng

TẬP ĐOÀN THANH HẰNG là tập đoàn hàng đầu Việt Nam về thẩm mỹ và làm đẹp với hơn 30 năm kinh nghiệm đã có rất nhiều giải thưởng uy tín và danh giá.

Giải thưởng tiêu biểu

Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2019

Cúp vàng Thương hiệu nổi tiếng thế kỷ 21

Bằng chứng nhận Thương hiệu nối tiếng thế kỷ 21

Giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia

Cup Bông Hồng Vàng 2013

Doanh nhân xuất sắc Đất Việt 2010

Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2019

Cúp vàng Thương hiệu nổi tiếng thế kỷ 21

Bằng chứng nhận Thương hiệu nối tiếng thế kỷ 21

Giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia

Cup Bông Hồng Vàng 2013

Doanh nhân xuất sắc Đất Việt 2010

Những giải thưởng khác
Giấy chứng nhận Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2013
Hoạt động tích cực xây dựng và phát triển VACOD 2013
Cúp vàng Thương hiệu nổi tiếng quốc gia
Top 10 doanh nhân Việt Nam nhận giải thưởng Nữ doanh nhân ASEAN tiêu biểu
Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2013
Giải thưởng “Đại sứ thương mại toàn cầu 2014”
Giải thưởng “Nữ doanh nhân thành đạt toàn cầu” do phòng Thương Mại thành phố Los Angeles (Mỹ) trao tặng
Giấy chứng nhận cúp vàng Doanh Nhân Tâm Tài
Cúp Bông hồng vàng Thủ đô năm 2008
Giấy chứng nhận Bông hồng vàng thủ đô
Giấy chứng nhận Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2013
Hoạt động tích cực xây dựng và phát triển VACOD 2013
Cúp vàng Thương hiệu nổi tiếng quốc gia
Top 10 doanh nhân Việt Nam nhận giải thưởng Nữ doanh nhân ASEAN tiêu biểu
Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2013
Giải thưởng “Đại sứ thương mại toàn cầu 2014”
Giải thưởng “Nữ doanh nhân thành đạt toàn cầu” do phòng Thương Mại thành phố Los Angeles (Mỹ) trao tặng
Giấy chứng nhận cúp vàng Doanh Nhân Tâm Tài
Cúp Bông hồng vàng Thủ đô năm 2008
Giấy chứng nhận Bông hồng vàng thủ đô